NWO Synergy 2020 event – Ontwerp logo en huisstijl

Klant
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Online

NWO evenement Synergy is een jaarlijks evenement georganiseerd door het NWO domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW). Freelance Event Manager Kim van den Wijngaard van Kimspiratie werkt regelmatig voor de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze benaderde Mr. Upside in juli 2019 om ontwerpen te maken voor het evenement. Bekijk ook de 2021 versie hier

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 01

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 07Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 02

Tools

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Sketch
Invision

Diensten

Art Direction
Brand Identity Design
Illustratie

NWO Sociale en Geesteswetenschappen

NWO bedient de wetenschap vanuit een drietal domeinen. Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). Elk domein organiseert jaarlijks één of meerdere bijeenkomsten voor de achterban van onderzoekers en andere belanghebbenden. De Synergy conferentie is de jaarlijkse samenkomst van SGW.

Connectie en samenwerking tussen stakeholders

De NWO Synergy conferentie is een ééndaags evenement. Het werd voor het eerst georganiseerd in 2017. Toen is direct de naam Synergy in gebruik genomen. De keuze voor deze naam staat symbool voor één van de belangrijkste doelstellingen van de dag: het versterken van de connectie en samenwerking tussen onderzoekers en andere stakeholders, over de volle breedte van de sociale en geesteswetenschappen.

NWO Synergy 2020 – ‘Changing Societies’

NWO Synergy 2020 vond plaats op 6 februari 2020. Elk jaar wordt er een ander thema gebruikt om de inhoud van het evenement vorm te geven. Dit jaar was dat ‘Changing Societies’. Om het thema visueel te ondersteunen, wordt elk jaar ook een andere illustratie ontworpen. Deze illustratie communiceert het actuele thema, zorgt voor herkenning en merkbeleving en wordt op allerlei communicatie-middelen gebruikt.

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 03Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 04

De wereld is continue in beweging. SGW onderzoek zou daarin mee moeten gaan.

Meerdere lagen

Het thema heeft meerdere lagen. De wereld is continu in beweging, SGW-onderzoek moet daarin mee-bewegen. Waarbij maatschappelijke issues invloed hebben op het onderzoek. Maar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek ook invloed hebben op de maatschappij.

Doelen

Het evenement heeft meerdere doelen.

  • Zichtbaar maken van de excellentie, vernieuwing, maatschappelijke relevantie en concrete bijdragen van SGW-onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken
  • Het met elkaar in contact brengen van deelnemers aan de conferentie
  • Informatie vanuit NWO delen en informatie vergaren als bron van inspiratie en aanpassing van het beleid en financieringen
  • Synergy als conferentie laten groeien; toename in deelnemersaantallen en in actieve betrokkenheid bij de programmering
  • Vergroten van de betrokkenheid van jonge en vooraanstaande onderzoekers

Doelgroep

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door Nederlandse wetenschappelijke SGW-onderzoekers (van assistent-in-opleiding tot hoogleraar). Dit is een heterogene verzameling van disciplines binnen brede sectoren als economie, rechtswetenschap, sociale en geesteswetenschappen.

Een andere doelgroep wordt gevormd door de maatschappelijke organisaties die bij SGW-onderzoek betrokken zijn. SGW wil onderzoekers en kennisgebruikers met elkaar in contact brengen. Dit heeft betrekking op andere overheden, praktijkinstellingen, bedrijven en onderzoeksorganisaties.

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 05

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 06

De nieuwste Mr. Upside projecten in je inbox ontvangen?

Regelmatig worden nieuwe Brand Identity Design, UX/UI Design en Illustratie projecten toegevoegd. Als je wilt, laat ik je dat direct weten zodra dat gebeurt. 

Weet dat ik, net als jij, spam ook heel vervelend vind. Ik stuur geen commerciële boodschappen, alleen updates met nieuw werk.

Werkelijke behoefte achterhalen

Logo aanpassingen

Vanuit NWO Synergy 2020 was er behoefte aan de volgende zaken. Het logo Synergy2019 moest worden aangepast naar een 2020 versie. Er diende een illustratie te komen, specifiek voor dit jaar en dit thema. Een website header moest worden aangepast en enkele posters ontworpen.

Mr. Upside had, als Freelance Brand Identity Designer, enkele ideeën voor een beter logo, dus werd er ook een nieuw logo voorgesteld.
En geaccepteerd.

Het voornaamste bezwaar tegen het oude logo was dat het concept van ‘synergie’ op geen enkele manier terugkwam in het uiterlijk van het woordmerk. Mr. Upside stelde daarom een nieuw logo voor waarin ‘synergie’ duidelijker en prominenter wordt gecommuniceerd. Specifiek voor dit jaar en dit thema was er ook een illustratie nodig. En de header van een website moest worden aangepast en enkele posters ontworpen.

Art Direction en visueel concept

Het belangrijkste onderdeel van het project was het ontwikkelen van een creatief visueel concept. De gewenste illustratie is een visuele weergave van dit visuele concept. Deze visie, dit concept, heeft meerdere ‘ingrediënten’. Voor elk ‘ingrediënt’ werd een beschrijvend kernwoord gedefinieerd.

Verandering is dynamisch

Het thema, ‘Changing Societies’ gaat vooral over verandering. Verandering is per definitie niet statisch. Daarnaast is het doel van het evenement ‘verbinden’ en ‘interactie’ tussen deelnemers. Ook dat zijn dynamische concepten. De illustratie zou daarom ‘beweging’ moeten weergeven. Letterlijk, door animatie. Of figuurlijk, door een dynamische uitstraling.

Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 07 Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 08 Mr. Upside Dutch Freelance Brand Identity Designer Case Study - NWO Synergy 2020 event 09

Helicopter blik vertaald naar een landkaart

Modulair

Het thema, ‘Changing Societies’ gaat ook over de maatschappij. De maatschappij is een complex geheel met veel onderdelen. Elk onderdeel beïnvloedt de andere delen. Het grote aantal van invloedrijke delen is in de illustratie teruggekomen als een ‘samenstelling van losse onderdelen’. Veel kleinere delen maken één geheel. Maar kunnen ook worden gegroepeerd. En die groepen, modules, worden op hun beurt door elkaar beïnvloedt.

Een modulaire opbouw dus.

Onderzoek

Het onderzoek dat door SGW wordt ondersteund, heeft invloed op de maatschappij. Tegelijk heeft de maatschappij invloed op het onderzoek. De illustratie zou ‘onderzoekend’ visueel moeten communiceren en hoe onderzoek en maatschappij elkaar vomgeven.

Plattegrond / landkaart

Hoewel de Synergy conferentie ‘inzoomt’ op de inhoud zal het ook ‘uitzoomen’. In vogelvlucht een actuele status, nieuwe ‘routes’ en onontgonnen delen van het vakgebied tonen. Deze helicopter blik is visueel goed te vertalen in een landkaart. Een plattegrond waarin ontdekte routes worden getoond en nieuwe richtingen wordt ingeslagen. De illustratie zou daarom een visuele referentie naar een landkaart kunnen hebben.


Kleurrijk

Het grote aantal onderdelen (van de maatschappij, van SGW en van het evenement) brengt de vraag met zich mee hoe je onderscheid en structuur in deze verzamelingen aanbrengt. Een beproefde methode is het gebruik van verschillende kleuren. Elk onderdeel, of elke groep kan herkenbaar worden gemaakt voor een unieke kleur. Kleur zorgt bovendien voor een positieve en dynamische uitstraling.

Abstract
Omdat het thema en SGW onderzoek zo breed is, is het onhandig een figuratieve vorm te kiezen. Die is per definitie te beschrijvend, teveel gericht op enkele onderdelen en zal daarom nooit de brede lading dekken. Een abstracte vorm, of liever een abstract patroon, zorgt voor een nadruk op de veelheid aan onderwerpen, op de ‘helikopter blik’ en zorgt voor uitermate bruikbaarheid in alle communicatie-uitingen.

Hoe kan ik helpen?

Vers logo, frisse huisstijl of nieuwe visuele richting nodig? Ik denk graag vrijblijvend mee.