Synergy 2021 (NWO) – Ontwerp hoofdbeeld

Klant
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Online

NWO Synergy was in 2021 anders dan andere jaren. Synergy is een jaarlijks evenement van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit jaar, door de COVID19 pandemie, werd het volledig online gehouden. Eerder ontwierp ik de Synergy huisstijl. Dit jaar alleen het hoofdbeeld en enkele merkuitingen. De uitdaging was er niet minder om.

01-NWO Synergy 2021 evenement ontwerp hoofdbeeld door Brand Identity Designer MrUpside uit VoorburgGrafisch Ontwerp hoofdbeeld van het jaarlijkse NWO event door Brand Identity Designer MrUpside uit Voorburg

Tools

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Sketch Invision

Diensten

Art Direction
Visual Design
Illustratie

NWO Sociale en Geesteswetenschappen

NWO bedient de wetenschap vanuit een drietal domeinen. Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW). Elk domein organiseert jaarlijks één of meerdere bijeenkomsten voor de achterban van onderzoekers en andere belanghebbenden. De Synergy conferentie is de jaarlijkse samenkomst van SGW.

Connectie en samenwerking tussen stakeholders

De NWO Synergy conferentie is een ééndaags evenement. Het werd voor het eerst georganiseerd in 2017. Toen is direct de naam Synergy in gebruik genomen. De keuze voor deze naam staat symbool voor één van de belangrijkste doelstellingen van de dag: het versterken van de connectie en samenwerking tussen onderzoekers en andere stakeholders, over de volle breedte van de sociale en geesteswetenschappen.

Grafisch Ontwerp hoofdbeeld van het jaarlijkse NWO event door Brand Identity Designer MrUpside uit VoorburgGrafisch Ontwerp hoofdbeeld van het jaarlijkse NWO event door Brand Identity Designer MrUpside uit Voorburg

NWO Synergy 2021 - 'Future Societies'

Passend hoofdbeeld

NWO Synergy 2021 vond dit jaar online plaats, op donderdag 4 februari. Elk jaar wordt een ander thema gebruikt om de inhoud van het evenement vorm te geven. Vorig was dat ‘Changing Societies‘.

Om het jaarthema visueel te ondersteunen, wordt elk jaar ook een andere illustratie / ander hoofdbeeld ontworpen. Deze illustratie communiceert het actuele thema, zorgt voor herkenning en merkbeleving en wordt in allerlei communicatie uitingen gebruikt.

Doel

Een belangrijke doelstelling voor NWO in deze editie was de opgebouwde naamsbekendheid van Synergy te behouden. Ook diende er zoveel mogelijk belangstelling worden gewekt bij de doelgroepen om aan het evenement deel te nemen.

Middelen

Om dat doel te halen, wilde NWO-SGW dit jaar vooral online communicatiemiddelen inzetten. Deze communicatie diende de diverse ‘ingrediënten’ van Synergy 2021 aan elkaar te verbinden. En NWO van half november ’20 tot half maart ’21 in staat te stellen wervend en effectief te communiceren met de doelgroep.

05-NWO Synergy 2021 evenement ontwerp hoofdbeeld door Brand Identity Designer MrUpside uit Voorburg

De nieuwste Mr. Upside projecten in je inbox ontvangen?

Regelmatig worden nieuwe Brand Identity Design, UX/UI Design en Illustratie projecten toegevoegd. Als je wilt, laat ik je dat direct weten zodra dat gebeurt. 

Weet dat ik, net als jij, spam ook heel vervelend vind. Ik stuur geen commerciële boodschappen, alleen updates met nieuw werk.

Creatieve aanpak van het project

Vier stappen

Bijna elk creatief project is in vier stappen onder te verdelen:

  1. Onderzoek
  2. Strategie
  3. Ontwerp
  4. Uitwerking, oplevering en evaluatie


Lees hier meer over mijn gestructureerde aanpak van creatieve projecten.

Stap 1 – Onderzoek

Deze stap concentreert zich meestal om de vraag: ‘Wat is er nu?’. Het was prettig dat ik NWO en het merk Synergy al van vorig jaar kende. Mijn onderzoek in deze fase richtte zich daarom op het thema van dit jaar, ‘Future Societies’. De briefing van NWO, over het specifieke thema van dit jaar werd daarbij als basis gebruikt.

Stap 2 – Strategie

Uit de briefing, en enkele gesprekken met mensen van NWO, werd duidelijk wat het doel voor dit jaar was. Zonder doel kun je ook geen routekaart, geen strategie bepalen. Lees meer over het nut van strategie hier. (link naar blogpost)

Consistentie
Iets wat telkens wordt herhaalt, bevordert de herkenning. Een consistent beeld bevordert de herkenning en daarmee het overbrengen van de boodschap van een evenement. Consistentie is nóg belangrijker als er meerdere edities van het evenement zijn. Zoals bij Synergy.

Opbreken in delen
Om alle uitingen binnen dit jaar te voorzien van een consistente, herkenbare, visuele ‘rode draad’, diende er eerst een visueel idee te worden ontwikkeld. Het concept moet kloppen. Het ontwerp wordt er vele malen sterker van. Na het doorlezen van de beknopte briefing over het specifieke 2021 thema, ‘Future Societies’, startte ik daarom met het bedenken van een passend creatief concept.

Handvatten creëren
Het thema ‘Future Societies’ is breed en abstract. Om het concreter te krijgen, en mezelf wat handvatten te geven, wilde ik het thema opdelen in kleinere onderdelen. Daarna zou ik de kleinere delen, de ‘LEGO stenen’, handvatten of kaders, gebruiken om een beeld op te bouwen.

Combineren tot één beeld
Mijn belangrijkste oplevering in dit project moest één of twee hoofdbeelden zijn. Alle input (merkstijl van vorig jaar, briefing met thema en mijn zelfbedachte handvatten, combineerde ik naar één groot beeld. Zodra er eenmaal een beeld was, ook al was dit nog niet definitief, zou ik dit beeld gaan redigeren en bijschaven

Beeld verwerken in meerdere merkuitingen
Als ik eenmaal een hoofdbeeld had, dat door NWO geaccordeerd was, zou ik het beeld verwerken in de verschillende communicatie-uitingen.

Stap 3 – Ontwerp

Art Direction: diversiteit door veelkleurigheid

Een maatschappij is divers. Mensen zijn allemaal verschillend. Er zijn veel mensen. Veel verschillen dus ook. Beelden zouden daarom uit meerdere (veel) verschillende delen moeten bestaan.

Mensen centraal, letterlijk
SGW doet onderzoek waarin mensen centraal staan. Beelden moeten daarom ook mensen, of een representatie van mensen, centraal hebben. Een gecentreerd beeld met daarin een mens centraal zou daarom passend zijn.

Maatschappij is kleurrijk
Mensen, culturen (zelfs binnen Europa) zijn kleurrijk en in allerlei vormen. Beelden zouden daarom veel kleur en veel verschillende vormen moeten bevatten.

Sign of the times
‘Future Societies’ gaat over de toekomst. Over tijd. Zonder het verleden te kennen en het heden te onderzoeken, kun je geen onderbouwde uitspraken over de toekomst doen. In de beelden zou daarom tijd, een deel van het verleden en het heden, moeten terugkomen.

Maakbaarheid
Een maatschappij maak je en bouw je. Samen en met kleine stappen. De authenticiteit van iets maken, van een ambacht wordt belangrijker in de toekomst, is te lezen in veel trend forecasts. Authenticiteit, maakbaarheid en ambacht passen binnen de maatschappelijke golfbewegingen. Het concept’ maken’ zou daarom goed passen binnen het grafische beeld dat moet worden ontworpen.

06-NWO Synergy 2021 evenement ontwerp hoofdbeeld door Brand Identity Designer MrUpside uit Voorburg

Collage als visuele stijl om de diversiteit en 'veelheid' aan onderdelen weer te geven

Collage met centraal menselijk beeld

Een collage van grafische elementen, vanuit een centraal middelpunt, past daarom goed bij het thema. Een collage maak je. Is creatief. Zoals ook een toekomst creatief en maakbaar is. In een collage worden bestaande elementen hergebruikt, net als in een maatschappij.

Visuele metaforen
Kleurrijke grafische patronen kunnen een visuele metafoor voor ideeën, visies en onderzoek zijn. Pixels kunnen een metafoor voor digitale data van techbedrijven zijn. En tegelijk voor privacy. Druppelvormen / stippen die samensmelten, staan voor de individuen die samen moeten werken, connecties leggen (sociaal zijn).

Digitale reproductie
Nu het creatieve concept stond, kon het leukste deel van het project starten; het zoeken naar voorbeelden, vergelijkbare concepten en uitwerkingen. Designboeken, tijdschriften, online blogs en andere plekken met veel ‘visueel geweld’ werden gebruikt om een nieuw passend beeld te ‘verzamelen’ in mijn hoofd. Want zodra er een mentaal beeld van het eindresultaat is, kan je dat beeld digitaal reproduceren.

Van groot naar klein
Ook bij het digitaal samenstellen van het ontwerp werd van groot naar klein gewerkt. Grote keuzes eerst. Daarna de kleinere. Zo is bijvoorbeeld een staand beeld niet altijd even handig te verwerken op een beeldscherm. En bij een volledig online evenement zou alle communicatie via beeldschermen verlopen. Natuurlijk moest het beeld ook op mobiele telefoons goed getoond worden. Maar een online evenement wordt vaker op een liggend scherm bekeken. Daarom is het Synergy 2021 hoofdbeeld liggend ontworpen.

Twee portretten
Het evenement zou twee hoofdonderdelen, twee belangrijke sprekers laten zien. Met een opdrachtgever die mensen centraal heeft, konden de twee hoofdsprekers goed als centraal punt worden gebruikt.

Tijdlijn
Er moest iets van tijd, van een blik in de toekomst, in komen. Een tijdlijn loopt meestal horizontaal, van links naar rechts. Op die tijdlijn is het evenement een tussenstop. Niet een eindpunt. Dus een horizontale lijnvorm was ook een belangrijk grafisch element.

Verwijzing naar vorig jaar
Vanwege de gewenste consistentie van het merk, is er voor gekozen om de lijnen uit het beeld van 2020 (‘Changing Societies’) terug te laten komen in het beeld van dit jaar.

Stap 4 – Uitwerking, oplevering en evaluatie

Toen het ontwerp van het Synergy 2021 hoofdbeeld definitief groen licht had gekregen, is gestart met het doorvertalen naar diverse communicatie uitingen. Omdat alle uitingen overwegend online gebruikt zouden worden, kon door een pragmatische aanpak relatief snel tot een eindresultaat worden gekomen.

Selectie communicatie uitingen
Er is onder andere aan de volgende uitingen gewerkt.

  • Chatscherm voor tijdens het evenement
  • PDF met het programma
  • Diverse Social Media afbeeldingen
  • E-mail signature banner

Hoe kan ik helpen?

Vers logo, frisse huisstijl of nieuwe visuele richting nodig? Ik denk graag vrijblijvend mee.